آموزش خانواده

آموزش خانواده

نخستین و اصلی ترین جایگاه پرورش و آرامش انسان ها خانواده آن هاست . هرچه قدر که بنیان خانواده ها محکم تر باشد رشد و بالندگی اعضای آن به خصوص کودکان نیز بیشتر خواهد بود .

بر همین اساس در این مرکز به آموزش خانواده تحت عنوان سرفصل های زیر توجه ویژه ای شده است .

سرفصل های مورد نظر :

1 – خودآگاهی

2 – سبک های فرزند پروری نوین

3 – مهارت های ارتباطی

4 – راهکار های ارتباط مناسب با همسر و فرزندان

5 – راهکارهای عملی در زمینه بیش فعالی ، اضطراب ، ترس ، پرخاشگری و خشم ، فضای مجازی و …

6 – چگونه فرزندی باهوش ، خلاق ، کارآفرین و با مهارت های لازم برای زندگی تربیت کنیم ؟

7 – چگونه فرزند خود را درک کنیم ؟

8 – چگونه فرزندی موفق در تحصیل داشته باشیم ؟

و …