آموزش خلاقیت در دبستان مشاهیر

آموزش خلاقیت در دبستان مشاهیر

خداوند همه انسانها را خلاق آفریده است . مهم این است که اولا شرایط بروز خلاقیت در مدارس فراهم شود و دوما آموزش های لازم برای رفع موانع خلاقیت در مدارس انجام شود.

این مدرسه با توجه به تبحر مدیر و موسس مجموعه در آموزش خلاقیت با کارگاه های ویژه و با اهمیت خاصی که برای خلاقیت قائل است نسبت به این امر اقدام می نماید تا در آینده افرادی نوآور و کارآفرین تحویل جامعه دهیم.