تاکید بر آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی در مدارس

آموزش مهارت های زندگی در مدارس به تلاش دکتر گیلبرت بوتوین شروع شد . این اقدام از سمت متخصصان بهداشت و روان در سال 1979 با استقبال بسیار زیادی مواجه شد . در حقیقت آموزشی مهارت های زندگی یک برنامه آموزشی جامع است که در طی آن کودکان می آموزند که با استفاده از این مهارت ها به چالش ها و مشکلات بیرونی و درونی چگونه پاسخ بدهند و در هر شرایط چه برخوردی با مشکلات داشته باشند .

مهارت های زندگی از مهم ترین مسائلی است که می تواند به پرورش یک جامعه کمک شایانی بکند . این مهارت ها همانطور که می دانیم و از نام آن مشخص است مهارت هایی است که به افراد برای داشتن یک زندگی بهتر کمک می کند . در واقع می توانیم مهارت های زندگی را این گونه نیز تعریف کنیم : مجموعه ای از مهارت های اجتماعی و روانی که به افراد برای مقابله با چالش های مختلف و ساختن یک زندگی بهتر کمک می کنند .

اگر بخواهیم برخی از این مهارت ها را ذکر کنیم ، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم :

1 – تفکر خلاقانه 2 – مهارت حل مساله 3 – خودآگاهی و خودشناسی 4 – مهارت برقراری ارتباط با افراد مختلف ( ارتباط موثر ) 5 – توانایی مدیریت و کنترل هیجانات و احساسات مثبت و منفی 5 – تفکر نقادانه 6 – کسب مهارت همدلی 7 – مهارت مقابله با فشار عصبی 8 – مهارت نه گفتن و …

در نتیجه یادگیری مهارت های زندگی می تواند از آسیب های اجتماعی در خصوص کودکان و حتی بزرگسالان جلوگیری کند . در حقیقت این آموختن مهارت های زندگی است که سبب می شود کودکان بتوانند در همین سنین و در نهایت در سنین بزرگسالی توانایی حل مساله و ایجاد روابط بین فردی موفقی را کسب کنند .

در پیش دبستان و دبستان غیر دولتی مشاهیر آینده تاکید زیادی بر پرورش کودکان از طریق کسب و آموختن مهارت های زندگی ، برای داشتن نسلی متعالی وجود دارد .