برگزاری جشن خودکار

جشن خودکار

 

کلاس سومی های عزیزمان در دبستان پسرانه مشاهیر آینده بعد از تمرین و یادگیری نگارش صحیح کلمات در ماه های پایانی سال اولین جملات خود را با خودکار بر روی کاغذ آوردند .

 

 

دلبندانمان یاد گرفتند که در نوشتن کمتر اشتباه کنند و خودکار را جایگزین مداد کردند . به همین مناسبت پیش دبستان و دبستان مشاهیر هم برای این پیشرفت جشنی را برای کلاس سومی ها برگزار نمود .