تاکید دبستان مشاهیر بر تربیت کودکان

تربیت صحیح کودکان در مدرسه

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی مشاهیر آینده واقع در خیابان گیشا ( کوی نصر ) یکی از مدارسی است که اهمیت زیادی به تربیت صحیح کودکان می دهد . مدرسه محل تعلیم و تربیت است . تربیت در کنار علم اندوزی است که سبب رشد فکری و شخصیتی کودکان می شود . با ما در این مقاله همراه باشید تا کمی بیشتر با اصول تربیتی کودکان ۶ تا ۱۰ سال آشنا شویم .

خصوصیات و رفتار های ویژه هر گروه سنی با دیگری متفاوت است و کودکان در هر رده سنی رفتار های مشخص و مربوط به آن سن را از خود بروز می دهند . این سن یکی از مهم ترین دوره های رشد هر فرد می باشد . زیرا در این زمان کودکان یکی از جدی ترین مراحل یادگیری و رشد شخصیتی و فکری خود را تجربه می کنند .

سن ۶ تا ۱۰ سالگی ، سنی است که کودکان در آن توانایی زیادی در عینی سازی کار های خود دارند . همین مساله بیان گر این موضوع است که باید در آموزش کودکان در این سنین ( که در حال طی کردن آموزش های دوره ابتدایی در مدرسه می باشند ) از مسائل و فرضیه های عملی استفاده کنیم تا بهتر در ذهن شان نقش ببندد و در نتیجه آموزش به شکلی بهتر و کامل تر انجام شود .

یکی دیگر از خصوصیات بارز در این گروه سنی خارج شدن از خود محوری و حس رقابت کودکان می باشد . پس ما در آموزش و پرورش کودکان در سنین بین ۶ تا ۱۰ سال می توانیم بر پایه این خصوصیات یادگیری گروهی و جمعی را به کودکانمان آموزش دهیم و آن ها را با کار گروهی و رقابت گروهی آشنا کنیم . در نتیجه آموزش کارهای گروهی ، کودکان دبستانی مسئولیت پذیری را نیز می آموزند .

و در نتیجه کودکان می توانند با پذیرفتن مسئولیت های کوچک در بازی ها و رقابت های گروهی در مدرسه به تدریج برای پذیرفتن مسئولیت های بزرگ تر در جامعه آماده شوند . نکته جالب این است که کودکان در سنین ابتدایی توانایی زیادی در خصوص بررسی یک موضوع از جوانب مختلف را دارند و می توانیم از این توانایی آن ها استفاده کنیم و موارد آموزشی را بهتر و جذاب تر به آن ها آموزش دهیم .