جشن یادگیری عدد هزار

جشن هزار

کلاس سومی های عزیز پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی مشاهیر آینده با اولین عدد چهار رقمی آشنا شدند و به همین مناسبت جشنی به عنوان جشن هزار که اولین عدد چهار رقمی می باشد ، در کلاس خود با حضور معلم گرامی و اولیای عزیزشون برگزار کردند .