دست آوردهای دروس پژوهش و محيط زيست

نمايشگاه دست آوردهای دروس پژوهش و محيط زيست

بازدید جناب آقای سیدی معاون محترم آموزش ابتدایی منطقه دو و خانم ایمان نژاد کارشناس مسئول ابتدایی منطقه از نمایشگاه فعالیتها و دست سازه های محیط زیست و پژوهش دانش آموزان دبستان پسرانه غیر دولتی مشاهیر آینده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ .