آموزش مهارت های زندگی ( کلاس اول)

آموزش مهارت های زندگی در – پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی مشاهیر آینده – برای کلاس اولی های عزیزمون در ترم اول در خصوص مقابله با پرخاشگری و خشم بود که آموزش های لازم در این زمینه از طریق اجرای نمایش های مختلف به کودکان دلبندمان داده شد .