نکات تربیت کودک پرخاشگر

نکات تربیت کودک پرخاشگر

نکات تربیت کودک مسئله ای است که امروزه به یکی از مهم ترین دغدغه های والدین تبدیل شده است . تربیت صحیح اثر بسیار زیادی در آینده کودک شما خواهد داشت . اگر شما نیز مانند اکثر والدین در تربیت کردن کودک خود با مشکل روبه رو هستید ، به شما پیشنهاد می کنیم که این مقاله را مطالعه نمایید .

در این مقاله سعی شده است تا برخی از نکات تربیتی در خصوص نحوه صحیح برخورد با کودک پرخاشگر بررسی گردد . والدین عزیز در صورت فرا گرفتن این نکات و به کار بستن آن ها به مرور و با گذشت زمان شاهد تغییراتی در رفتار کودک خود خواهند شد .

نحوه برخورد صحیح با کودک پرخاشگر :

در صورتی که کودک شما برای رسیدن به خواسته اش دست به پرخاشگری و جیغ و داد و یا گریه کردن زد ، در این حالت بهترین واکنش شما می تواند بی اعتنایی به این رفتار های کودک باشد .

در صورت اعتنا کردن و توجه نشان دادن به این رفتار ها کودک این گونه می آموزد که دفعه بعد نیز می تواند با رفتار های مشابه به خواسته خود برسد . در واقع شما با توجه کردن به جیغ و فریاد های آن کودک ، این رفتار و اخلاق ناخوشایند را در وی پرورش داده اید .

برخی از والدین در این زمان از کلمات و جملات تاکیدی منفی در خصوص کودک استفاده می کنند که این جملات می توانند تاثیر بسیار بدی بر روی کودک بگذارد و در واقع می تواند این رفتار را در کودک تقویت هم بکنند . این جملات جملاتی از قبیل : چه دختر/پسر بدی هستی ! بچه بی ادب چقدر جیغ میزنی ! عجب بچه بی ادبی هستی ! و… می باشند .

بهترین واکنش در این خصوص همان بی اعتنایی است . اما این بی اعتنایی به چه شکل باید باشد ؟ در حقیقت والدین کافی است در کنار کودکشان بمانند اما به او نگاه نکنند و توجهی به او نکنند . در این صورت این احساس را در کودک به وجود آورده اند که ما در کنارت هستیم اما در صورت بروز رفتار های مشابه توجهی نخواهیم داشت .

در این صورت کودک خود متوجه این موضوع می شوند که بدون وجود توجه پدر و مادر چیزی برای او لذت بخش نخواهد بود و به تدریج رفتار های ناپسند مانند گریه و جیغ زدن برای رسیدن به خواسته های مختلف را کنار خواهد گذاشت .