تربیت صحیح کودکان در مدرسه

تاکید دبستان مشاهیر بر تربیت کودکان

تربیت صحیح کودکان در مدرسه پیش دبستان و دبستان غیر دولتی مشاهیر آینده واقع در خیابان گیشا ( کوی نصر ) یکی از مدارسی است که اهمیت زیادی به تربیت صحیح کودکان می دهد . مدرسه محل تعلیم و تربیت است .
آموزش مهارت های زندگی در مدارس

تاکید بر آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی در مدارس آموزش مهارت های زندگی در مدارس به تلاش دکتر گیلبرت بوتوین شروع شد . این اقدام از سمت متخصصان بهداشت و روان در سال 1979 با استقبال بسیار زیادی مواجه شد . در حقیقت
  • 1
  • 2