تربیت صحیح کودکان در مدرسه

تاکید دبستان مشاهیر بر تربیت کودکان

تربیت صحیح کودکان در مدرسه پیش دبستان و دبستان غیر دولتی مشاهیر آینده واقع در خیابان گیشا ( کوی نصر ) یکی از مدارسی است که اهمیت زیادی به تربیت صحیح کودکان می دهد . مدرسه محل تعلیم و تربیت است .
  • 1
  • 2