آموزش خانواده

آموزش خانواده

آموزش خانواده نخستین و اصلی ترین جایگاه پرورش و آرامش انسان ها خانواده آن هاست . هرچه قدر که بنیان خانواده ها محکم تر باشد رشد و بالندگی اعضای آن به خصوص کودکان نیز بیشتر خواهد بود . بر همین اساس
افتتاح پایگاه تابستانی

افتتاح پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی دبستان مشاهیر به همراه برنامه های شاد و متنوع از تاریخ 97/4/3 آغاز شد. برخی از برنامه های تابستان : استخر فوتبال سفال و خمیر بازی هنر و نقاشی شطرنج خوشنویسی لگو اردو . بازدید